Empresa/entitat organitzadora: Associació de Comerciants de Santa Coloma de Farners

Col·laboració en la Festa Solidària de Santa Coloma de Farners, amb la realització, edició i publicació de vídeos i reels per a la campanya promocional.