Empresa/entitat organitzadora: Associació de Comerciants de Santa Coloma de Farners

Col·laboració en la Setmana dels Bitlleuros a Quatre Pessetes, amb la realització, edició i publicació de vídeos i reels per a la campanya promocional.

Per a la correcta visualització, ha d'acceptar les cookies.