Empresa/entitat organitzadora: AQU Catalunya

Emissió en directe i en estrena de la Jornada El programa AUDIT. Disseny de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.