Empresa/entitat organitzadora: Xarxa d’Innovació docent (ICE) en Perspectiva de gènere en la docència (UdG)

  • Vídeo Promocional